בתי ספר פרטיים בישראל

תיכון הישאם טמרה

בתי ספר פרטיים בישראל

בעשור האחרון ניתן להבחין בתופעה רווחת שבה נפתחים מידי שנה בתי ספר פרטיים. בתי ספר פרטיים בישראל משמשים אלטרנטיבה למערכת החינוך הממלכתית, ומספרם המשוער עולה על 200 על אף ההתנגדות לרעיון במשרד החינוך. הפריחה של בתי ספר פרטיים בישראל נובעת משחיקתה של מערכת החינוך הציבורית, השחיקה בהישגיהם של התלמידים בארץ והירידה בשיעורי הזכאות לתעודת הבגרות. גובה שכר הלימוד במוסדות החינוך הפרטיים עשוי לנוע בין 5,000 ₪ בשנה לבין 80,000 ₪ ויותר, ואף על פי כן, עובדה זו אין בה בכדי להרתיע הורים, הנאלצים להתמודד מול סינונים קפדניים, מבחני קבלה מחמירים ורשימות המתנה ארוכות. מוסדות החינוך הפרטיים הינם בבעלות פרטית של עמותות, רשויות, הורים ובעליות פרטיות אחרות, ומשרד החינוך מכיר במוסדות הללו כמוסדות חינוך שאינם רשמיים במידה והם כפופים לחוק הפיקוח.

בתי ספר פרטיים בישראל- כפיפות לחוק הפיקוח

בתי ספר פרטיים בישראל מוכרים מטעם משרד החינוך בתנאי שהם כפופים לחוק הפיקוח, אשר מחייב אותם בקבלת רישיון הפעלה. רישיון ההפעלה מותנה בתוכנית פדגוגית המורכבת לכל הפחות מ-75% מתוכנית הליבה, וכן בהמצאת אישורי בטיחות ותברואה. קבוצות הבעלות במוסדות החינוך הללו הן שאחראיות לתחזוקתם של המוסדות ולהעסקתם של צוותי ההוראה והחינוך. יחד עם זאת, רשאים צוותי ההוראה במוסדות החינוך הפרטיים להצטרף לאיגודי המורים, על מנת להבטיח שחוקי האיגוד יחולו גם עליהם. תקצובם של בתי ספר פרטיים בישראל על ידי משרד החינוך הינו על פי רמת יישומה של תוכנית הליבה, כשברשימת המוסדות הללו ניתן למנות את הישיבות החרדיות, בתי הספר אנתרופוסופיים ודמוקרטיים, רשתות החינוך של ויצ"ו, עמל ואורט, וכן בתי ספר לאמנויות ומדעים.

בתי ספר דמוקרטיים ואידיאולוגיים

בית הספר הדמוקרטי הפרטי הראשון הוקם בחדרה בשנת 1987, ומאז נוסדו עשרות בתי הספר דמוקרטיים נוספים מתוך חזון לשמירה על כבודו של האדם, חירותו וזכויותיו, וללא הבדלי מין, גיל, גזע או דת. הכיתה בבתי הספר הדמוקרטיים מקבלת משמעות שונה, כאשר כל תלמיד רשאי לבחור בשיעורים המותאמים אליו. כמו כן קיים בבתי הספר הדמוקרטיים מעין "פרלמנט מחוקק", אליו זכאי כל תלמיד להיבחר. יישנן גם וועדות ערעורים, וועדות משמעת, רשות מבצעת, רשות מבקרת וכדומה. בחלק מבתי הספר הפרטיים הדמוקרטיים מתקיימים שיעורי חובה, כשביתר המקצועות רשאי התלמיד לבחור מה ללמוד, מתי, כיצד והיכן, מתוך הנחה שהתלמיד מודע לבחירותיו, אף בנסיבות בהן בחירתו מוטעית. הלימודים אינם בהכרח פרונטאליים מול לוח בכיתה, ויכולים להיערך גם בספרייה תוך שימוש ברשת האינטרנט.

בתי ספר פרטיים לטבע, סביבה וחברה

הרעיון העומד מאחורי בתי ספר לטבע, חברה וסביבה הוא תגבור המערך הלימודי של הגנת הסביבה והטבע באמצעי הוראה מגוונים וחדשניים. בית הספר הפרטי הראשון לטבע, סביבה וחברה הוקם בשנת 1986 בשכונת תל כביר שבתל אביב בשיתוף פעולה מטעם עיריית תל אביב־יפו יחד עם מינהל החינוך, החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב. בית הספר הוקם כמוסד על־אזורי מתוך החזון למיצוי הפוטנציאל ופיתוח האישיות של התלמיד, וכן טיפוח חקר הטבע והסביבה, והעמקת האהבה והנאמנות לארץ ולחברה הישראלית. הסביבה הלימודית כוללת חממות ממוחשבות, גינות לימודיות, גנים זואולוגיים ובוטניים במתחם בתי הספר, וכן שיעורי תגבור בגיאולוגיה, אקולוגיה, גיאוגרפיה, שמירת הטבע וכדומה, ומשולבים בסיורים רבים, מחנות לימודיים ועוד. בתי ספר פרטיים נוספים הם בתי ספר לאמנויות, מסגרות חינוכיות המשלבות תלמידים חילוניים ודתיים, בתי ספר פלורליסטיים, בתי ספר למנהיגות ועוד.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

x