בית ספר קשת ירושלים

kogoke

בית ספר קשת בירושלים הוא חלק מתפיסה ההולכת וגדלה בציבוריות החילוני והדתית כאחת של מעורבות חברתית, הדדיות ויחסי חברות בין המגזרים השונים באוכלוסייה. בית ספר קשת הוקם בשנת 1995 כדי לאפשר להורים דתיים וחילוניים להעניק לילדיהם חינוך במסגרת משותפת ושוויונית שנענית לצורכי הקבוצות השונות. המטרה היא לחזק את הזהות, אורח החיים, הידע והמחויבות של כל תלמיד לקבוצת השייכות שלו, וליצור תרבות היונקת ממקורות ישראל ומערכים הומניסטיים, מתוך חיים של כבוד בצוותא.

בקשת מאמינים שבעולם המודרני צריך ללמד ילדים חשיבה מורכבת, מעמיקה, וראייה שהעולם אינו שחור לבן, אלא עשיר ומגוון. בית הספר מאמין בפיתוח רוח האדם והבנתו את עצמו והסביבה בה הוא חי. זמן רב מושקע בשיחה ובטיפוח קשב, בכבוד הדדי, בחינוך התלמידים להעמיק את החשיבה הביקורתית שלהם ולקחת אחריות כלפי הסביבה שלהם.

גם שיטות ההוראה מותאמות למשנה החינוכית של בית הספר; חלק ניכר מן הלמידה, במיוחד בכיתות גן – ג', נערך באמצעות למידה פעילה וחווייתית, תוך שימת דגש על יכולות מגוונות של התלמידים. בית הספר מרחיב את הלמידה בתחומי האומנות והדרמה, מטייל אחת לחמישה שבועות ופועל כבית ספר ירוק.
כדי לגבש את הזהות הייחודית של כל קבוצה, מקיים בית הספר הפרדה במספר תחומים; בכל שכבה יש מחנכת חילונית בכיתה אחת ומחנכת דתייה בכיתה המקבילה. ביחידת השחרית, הפותחת את יום הלימודים, מתקיימת תפילה לילדים הדתיים משתי הכיתות עם המחנכת הדתייה. המחנכת החילונית מקיימת בשעה זו מפגש לילדים החילוניים משתי הכיתות. הילדים לומדים את רוב המקצועות ביחד, בכיתות אם מעורבות, מלבד שיעורי תורה, משנה, הלכה ותפילה. בקבוצה הדתית הקו המנחה את הלימוד והעשייה הוא הלכתי, אורתודוכסי-מודרני; הבנים בקבוצה הדתית מחויבים ללבוש כיפה בכל שעות היום וציצית בזמן התפילה, בתפילה בבית הכנסת יש הפרדה בישיבה בין בנים ובנות, יש הקפדה על נטילת ידיים לפני האוכל ועל ברכת המזון לאחריו. במקביל לתפילה ולשיעורי משנה והלכה לתלמידי הקבוצה הדתית, מתקיימת פעילות ייחודית הנקראת מפגש ושיעורי תרבות יהודית לתלמידי הקבוצה החילונית. בנוסף קיימת חשיפה הדדית לשני העולמות בתכנים ייחודים נוספים: בלימוד בחברותא בבית המדרש לכיתות ג' ד', בתכנית הבר מצווה בכיתות ו', בשיעורי נביא, בטקסי ראש חודש לכלל ילדי בית הספר, בלימוד לקראת החגים, בלימוד פרשת השבוע ובחיי היום יום.

בקשת פועלים להעמקת הזהות הייחודית של כל קבוצת שייכות תוך בניית מכנה משותף רחב, משמעותי, עשיר ופתוח לפירושים רבים. נקודת המוצא היא שהיהדות היא של כולם, ורק ההתבוננות היא מנקודת מבט שונה. אין אמת אחת ואין השקפת עולם דתית בלעדית. העולם מורכב בפן הערכי כמו גם בפן הפיזי. החינוך לבגרות דורש את המעורבות והמחויבות של התלמידים לדאוג לסביבה האנושית והפיזית שלהם. לכן העיסוק והמחויבות לקיימות הוא ערך מושרש בעולם החינוך של בית הספר. 

הלימודים מתבצעים תוך כדי עמידה בדרישות ובסטנדרטים של משרד החינוך במקצועות השונים. מורי קשת משתתפים באופן קבוע בחדר מורים לומד, משתלבים בפיתוח מקצועי ובלמידת עמיתים. מורי בית הספר משתלמים מדי שנה בהשתלמות בית ספרית, העוסקת בתחום הזהות היהודית ובתרבות הלימודית והחברתית בבית הספר.

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]

 

כיצד להגיע אלינו - אלכסנדריון 23 ירושליםאבחון הפרעות קשב וריכוז בירושלים

x