בית ספר בנות ציון

רח' בליליוס 12 | 02-5326167


x