בית ספר התיכון התורני

רח' טרומן 2 | 02-5711194


x