בית ספר מקיף אורן-גינזבורג

האורן 20 | 08-9437106


x