בית ספר עוזיאל אשקלון

רח' הרב עוזיאל | 08-6762901


x