בית ספר מקיף עירוני ד

שד' הציונות 6 ג.ברנע | 08-6711804


x