בית ספר יד חרוצים

רח' חזון איש 3 | 04-6734717


x