בית הספר מקיף א מג"אר

בית הספר מקיף א מג"אר

בית הספר המקיף א" ע"ש קאסם גאנם בכפר מג"אר הוקם בשנת 1975 כחטיבת ביניים לכיתות ז"- ט" ומנה 473 תלמידים בלבד. בשנת 1976 נפלה ההחלטה על הרחבתו, כשבשלב ההתחלתי נוספה שכבה של כיתות י", ובתהליך הדרגתי הפך בית הספר למקיף שש-שנתי לכיתות ז'-י"ב. במחזור הראשון לאחר הפיכתו למקיף שש-שנתי מנה מספר הבוגרים בנתיב העיוני 24 תלמידים בלבד. כיום מונה מקיף א מג"אר כ-1285 תלמידים, וכולל 46 כיתות לימוד ושתי כיתות חינוך מיוחד, אחת בחטיבת הביניים ואחת בחטיבה העליונה. בית הספר משרת אוכלוסייה מעורבת, המורכבת משלוש עדות, וקולט את תלמידיו משלושה בתי ספר יסודיים בכפר. כפר מג"אר הוכרזה בשנת 1956 כמועצה מקומית, והיא השוכנת במחוז הצפוני בישראל, בגבול בין הגליל העליון לגליל התחתון. בכפר מג"אר יישנה אוכלוסייה הטרוגנית, המורכבת מדרוזים, מוסלמים וערבים נוצרים, והיא מונה כ-20,700 תושבים. על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכפר מג"אר יישנם עשרה בתי ספר, המשרתים כ-5000 תלמידים. כמו כן, אחוז הזכאים לתעודת בגרות מקרב תלמידי כיתות יב" בשנת 2011 עמד על 80%.

בית הספר מקיף א מג"אר- חזון בית ספרי

בית הספר מקיף א" מג"אר מרכז את כל מאמציו בעבודתו החינוכית בשני היבטים מרכזיים: ההיבט החינוכי-ערכי ההיבט הלימודי הישגי. הקו המנחה את בית הספר הוא שכל תלמיד מהווה עולם ומלואו, ובית הספר שואף להצמיח את תלמידיו דרך תרבות תומכת, המושתתת על שיתוף פעולה ועבודת צוות, המובילים למימושו של הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד ותלמיד. בית הספר פועל לשיפור יכולת החשיבה היצירתית, העצמאית והביקורתית בקרב התלמידים, ומעניק לכל פרט את ההזדמנות והזכות להצטיין במסגרת המותאמת בדיוק לצרכיו, לשם מימוש מיטבי של כישוריו, ערכיו, יכולותיו, תחביביו וייחודיותו. בית הספר פועל במסגרת פדגוגית בהתאם לתכנון הלימודי העדכני מטעם משרד החינוך, אשר נשען ומשקף את תהליכי ההוראה-למידה העדכניים. בית הספר פועל לשם כך על ידי העמקת תהליכי החקר והטמעת פדגוגיה עדכנית הנשענת על הטכנולוגיה החדשנית, שמטרתה לעורר את הסקרנות והחקרנות. בתחום התקשוב שואף בית ספר לפיתוח ההון האנושי, אשר כולל את כל הבאים בשעריו, לרבות מורים, תלמידים, עובדים והורים, בהתאם למציאות הטכנולוגית בעידן הדיגיטלי של המאה ה-21.

בית הספר מקיף א מג"אר- מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית לשנת הלימודים תשע"א

הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך עורכת מבדקי צמיחה ויעילות בית-ספרית לכלל מוסדות החינוך המוכרים בישראל. המדדים הללו נועדו לסייע לבקרה וניטור התהליכים הלימודיים, והקצאת משאבים יעילה. דו"ח זה מכונה "דו"ח מיצ"ב" ומורכב משאלוני האקלים וסביבה פדגוגית וממבחני ההישגים. במבחן באנגלית לכיתות ח" הממצאים הראו כי הציון הממוצע הכולל בית הספר מקיף א" מג"אר עמד על 59%, שיעור הגבוה ב-3% ביחס לבתי הספר דוברי הערבית. משאלוני האקלים וסביבה פדגוגית עולה כי 91% מן התלמידים והמורים מביעים תחושת מסוגלות לימודית בקרב התלמידים (בהשוואה ל-73% בנתונים של כלל בתי הספר בארץ), ו-81% ציינו שיש להם יחסי קרבה טובים עם מרבית מוריהם, בהשוואה ל-62% בנתונים של כלל בתי הספר בארץ). בנוסף, מבדקי האקלים הבית ספרי הראו כי אחוז גבוה מאוד מקרב התלמידים חשים כי "למרבית המורים חשוב מאוד לדעת כיצד אני מרגיש בבית הספר, וכיצד אני מרגיש בכלל". התוצאות הללו במבחן מיצ"ב הינם פירותיו של החזון הבית ספרי, השואף לטפח יחס של אחריות ואכפתיות בין צוות ההוראה הבית-ספרי לבין תלמידיו, תוך הטמעת תחושת השייכות והעמקת הקשר בכל הכלים העומדים לרשות הצוות החינוכי, וללא תלות במקום או בזמן.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]

כפר מע'ר

הצג מפה גדולה יותר

x