בתי ספר דמוקרטיים – כל המידע אודות בתי ספר דמוקרטיים בפורטל בתי ספר

בית ספר בטמרה

מהם בתי ספר דמוקרטיים?

בתי ספר דמוקרטיים הינם מוסדות חינוך הנשענים על התפיסה ההומניסטית הרואה בילד כאדם בזכות עצמו, שהינו זכאי לזכויות אדם המתבטאות בחופש הלמידה, בחופש הבחירה ושוויון מוחלט בין ילדים למבוגרים. תפיסה זו מתורגמת לדמוקרטיה פנימית בכל הנוגע לעשייה החינוכית וניהול מוסדות החינוך הללו. יישנם שני מודלים מרכזיים בזרם ההומניסטי עליהם מושתת החינוך הדמוקרטי שהם החינוך הפתוח והחינוך הפרוגרסיבי. החינוך הפתוח שם את הדגש על אחריות התלמיד בתהליך הלמידה ואת חופש הבחירה הנתונה בידיו, והחינוך הפרוגרסיבי מתמקד בתהליך ההתנסות הבלתי אמצעית של התלמיד בעת רכישת הידע. בתי ספר דמוקרטיים מושתתים על עקרונות זכויות האדם כגון חופש הביטוי, הזכות לכבוד, חופש התנועה חופש הבחירה ועוד. קיימת שונות המייחדת ומאפיינת כל מוסד חינוכי, אך הקו המנחה את כל בתי הספר הדמוקרטיים הוא השאיפה ליצור סביבה המעניקה לתלמידיה עצמאות, חופש בחירה וכבוד. החינוך הדמוקרטי שם את הדגש על חיזוק הדימוי העצמי של התלמיד על מנת לסייע לו בהגשמת מטרותיו העכשוויות והעתידיות, מתוך הנחת המוצא שיש להתמקד ביכולותיו וכישוריו של התלמיד ולא בנקודות החלשות.

היתרונות הטמונים בבתי הספר הדמוקרטיים

הקשר שבין איש ההוראה לתלמיד מושתת על יחס אישי ודיאלוג כאשר לכל תלמיד ישנו חונך איליו הוא יכול לפנות בכל עת. בית הספר הדמוקרטי מהווה פלטפורמה מיטבית לאינטגרציה חברתית באמצעות הפגשת ילדים שונים בעלי תחומי עניין משותפים, מתוך כיבוד זכויותיהם של כל השותפים בקהילת בית הספר, לרבות מורים, הורים והתלמידים, כשכל חברי הקהילה שותפים בהחלטות והכרעות בהיבטים הלימודיים והחברתיים. השיתוף מעניק לתלמידים את התחושה שהם מהווים חלק משמעותי ובלתי נפרד מבית הספר. בתי ספר דמוקרטיים מובילים ליכולת ההתבוננות במציאות העכשווית כרב- כיוונית ורבגונית, כשיישנו הדגש על פיתוח יכולת הבחירה של התלמידים, יכולת המאפשרת להם לעצב בעצמם את המציאות אשר בה הם בוחרים לחיות, דרך משא ומתן סובלני, פלורליסטי ומושכל עם האחרים. בבתי הספר הדמוקרטיים התלמידים הינם אלו שאחראים לניהול סדר היום שלהם, והבחירה כיצד יעבירו את זמנם בבית הספר נתונה להם. עקרון הדמוקרטיה בא לידי ביטוי באפשרות המוענקת לתלמידים לבחור ולהרכיב בכוחות עצמם את המקצועות שילמדו ואת מערכת השעות שלהם.

דרכי ההוראה בבתי הספר הדמוקרטיים

עקרון הדמוקרטיה יוצא אל הפועל בדרכים שונות, כאשר בחלק ממוסדות החינוך הדמוקרטיים חברי קהילה הם שקובעים את תוכנית הלימודים באמצעות הפרלמנט המורכב ממורים, הורים ותלמידים, ובכך קובעים את היצע המקצועות והיקף הלימודים ומהותם אשר העומד לרשות התלמידים לבחירתם, בעוד שבמוסדות החינוך הדמוקרטיים אחרים אין בחירה ממוסדת, ולתלמידים מוענק החופש המוחלט לבחור כרצונם. הבחירה בחינוך הדמוקרטי מבטאת את העיקרון שלפיו האדם הוא האחראי הבלעדי לגורלו. שוני נוסף בחינוך הדמוקרטי מתאפיין בכך שבעוד שבמערכת החינוך הרגילה קיימות כיתות אם וקיימת הפרדת תלמידים פרטנית על פי גילאים, התפישה ההומניסטית בחינוך הדמוקרטי היא שלכל אדם יש קצב התפתחות שונה, ולפיכך ישנם תלמידים שבשלותם השכלית אינה חופפת לבשלותם בהיבט הרגשי, ועל כן הלמידה במוסדות הללו היא רב גילאית, ומעניקה להם את האפשרות ללמוד תחומים שונים המותאמים לרמתם על פי בחירתם. החינוך הדמוקרטי בישראל קיים מאז שנות השמונים, ויישנם כיום מעל לשלושים מוסדות חינוך דמוקרטיים בארץ. ניתן לציין שביחס לגודל האוכלוסייה ישראל מהווה את אחת המדינות המובילות בעולם לקידום החינוך הדמוקראטי.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]
x