בית ספר יד' טמרה

בי"ס יסודי טמרה

בית ספר יסודי אלשריף טמרה

בית הספר אלשריף טמרה הינו בית הספר יסודי בפיקוח ממלכתי רשמי לכיתות א"-ו". בית הספר נוסד בשנת 1970 ביישוב טמרה, והוא מסווג כמוסד חינוכי רגיל במגזר הערבי כששפת הלימוד בו היא ערבית. אלשריף טמרה הצטרף אל רפורמת אופק חדש מטעם משרד החינוך בשנת 2009 ומתקיים בו יום לימודים ארוך. ביה"ס מונה כ-400 תלמידים, עם 15 כיתות לימוד וממוצע של 26.2 תלמידים בכיתה. בית הספר אלשריף טמרה דוגל בכבוד הדדי וקירוב לבבות, ונשען על תחושת השייכות, הדו שיח, השותפות והאחריות כאבני יסוד לעיצובו של דור העתיד, תוך מתן מענה לחוויית הלמידה ומתוך שאיפה למצוינות, איכות וחדשנות באמצעות התוויית גשר המחבר בין הוראה-למידה וטכנולוגיה.

בית הספר אלשריף טמרה- מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית (מבחני מיצב)

דו"ח המיצ"ב הינו סוללה של שאלוני האקלים ומבחני ההישגים בארבעה מקצועות ליבה, שנועדו לתת הערכה הנוגעת לרמת העמידה בדרישות המצופה מהתלמידים על פי תכנית הלימודים. מבחני מיצ"ב נערכים מטעם הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד חינוך לשם ניטור התהליך הלימודי, בקרתו, הקצאת משאבים יעילה. דו"ח מיצ"ב לשנת הלימודים תשע"א שנערך בית הספר אלשריף טמרה העלה כי במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה" ממוצע הציון הכולל עמד על 52, גבוה מהציון הממוצע של כלל בתי הספר דוברי הערבית ואף גבוה מהציון הממוצע הכלל ארצי. במבחן באנגלית לכיתות ה" לשנת תשע"א ממוצע הציון הכולל עמד על 73, ציון שהינו גבוה בשמונה אחוזים מהממוצע של כלל בתי הספר דוברי הערבית ובארבעה אחוזים מהציון של כלל בתי הספר בארץ.

בית הספר אלשריף טמרה- מדדי אקלים וסביבה פדגוגית (שאלוני מיצב)

מן המדדים המסכמים את דיווחי התלמידים והמורים בנוגע לאקלים וסביבה פדגוגית עולה כי שביעות רצונם של המורים מבית הספר עומדת על 78% בעוד המדדים הכלל ארציים עומדים על 74% בלבד. עוד עולה ממבדקי האקלים כי בקרב התלמידים יישנה מוטיבציה אוטונומית גבוהה במיוחד ללמידה, וכך גם בנוגע לעבודת צוות בית ספרית. מן הנתונים המסכמים עולה כי רובם המוחץ של התלמידים לא היו עוברים אל בית ספר אחר אף אם הדבר היה באפשרותם, אם בשל יחסי הקרבה והאכפתיות בין המורים לתלמידים ויחסי הקרבה והאכפתיות בקרב התלמידים, ואם בשל תחושת ההוגנות, האקלים הפדגוגי והכבוד בו חשים התלמידים. בית הספר זכה להישגים מרשימים רבים במגוון רחב של תחרויות כלל ארציות, כשההישגים הללו נובעים משילוב של מצוינות אקדמית יחד עם מצוינות ערכית.

אלשריף טמרה כבית ספר ירוק מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה

מזה כעשור מוביל משרד החינוך תהליך להטמעת החינוך סביבתי משמעותי במוסדות חינוך בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה. המודל מושתת על עקרונות הלמידה והיישום של פעילות תלמידים ואורח חיים מקיים בבית הספר, כשהמטרה היא הבאה לכדי שינויים הן בתודעה והן בהתנהגות של הקהילה ביחס לסביבה. בית ספר אלשריף טמרה עמד בכל המדדים וזכה להסמכה כבית ספר ירוק. תכנית הפעולה של בית הספר אלשריף טמרה כוללת תכנית לימודים עיונית בתחומי דעת הנוגעים למושגים סביבתיים ואיכות הסביבה בהיקף של 30 שעות שנתיות, שימוש מושכל במשאבים להטמעת הנושא בקרב תלמידים, מורים, הורים והקהילה, תכנית לנראות ירוקה המורכבת מאתר אינטרנט, לוחות קיר ושילוט וכדומה. כמו כן כוללת התכנית מעורבות קהילתית באמצעות פרויקט של עשייה מתמשכת בקהילה והנהגה ירוקה המורכבת מנציגים מטעם מורים, תלמידים וקהילה.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]

טמרה

x