בית ספר יסודי טמרה א

בית ספר בטמרה

בית ספר יסודי טמרה א"

בית הספר היסודי טמרה א" הינו בית ספר ממלכתי רשמי לכיתות א"-ו" במגזר הערבי תחת רשות החינוך של עירית טמרה. בית הספר הוקם בשנת 1970 והיה בראשיתו מוסד חינוכי לבנות בלבד. במרוצת השנים הפך בית הספר היסודי טמרה א" לבית ספר מעורב, ובשנת 1999-2000 הוא מנה מעל ל-900 תלמידים, ומשרד החינוך בשיתוף עיריית טמרה נאלץ לפצלו, מפאת גודלו, לשני מוסדות חינוך: בית הספר היסודי אלבוכארי ובית הספר היסודי טמרה א". כיום מונה טמרה א" כ-500 תלמידים עם 18 כיתות לימוד וממוצע של 27.3 תלמידים בכיתה. בטמרה א" מתקיים יום לימודים ארוך, והוא במסגרת רפורמת אופק חדש מאז שנת 2009.

בית ספר יסודי טמרה א"- חזון כללי

בית הספר היסודי טמרה א" רואה בכל תלמיד עולם ומלואו, ושואף להעצמתם של התלמידים ולמימוש הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד ותלמיד באמצעות תמיכה המושתתת על שיתופי פעולה ותהליכי עבודת צוות, על מנת להעניק לכל ילד הזדמנות להצטיין במסגרת שהותאמה באופן פרטני לצרכיו, ולאפשר לו לממש בהצלחה את יכולותיו, ייחודיותו וכישוריו. בית הספר פועל לעודד בקרב התלמידים יכולת חשיבה יצירתית ועצמאית, ולהעמיק את כישורי החקר, ההערכה והניתוח. בתחום הפדגוגי פועל בית הספר להטמעת הפדגוגיה החדשנית אשר נשענת על הקדמה הטכנולוגיה העדכנית, ועל פי תהליכי הוראה-למידה עדכניים. בית הספר פועל גם להטמעת יחס של אחריות, שייכות ואכפתיות כלפי הסביבה למען מעורבות ופעולה מצד התלמידים לשימורה וטיפוחה של הסביבה.

בית ספר יסודי טמרה א"- תכנית מפתח הלב

כמסגרת חינוכית, לבית הספר היסודי טמרה א" תפקיד חשוב בהבנייתה של חברה ערכית המושתתת על כבוד, מעורבות חברתית, נתינה, ערבות הדדית, אכפתיות וסולידאריות לצד קידומם של ההישגים הלימודיים. על פי תפיסה זו הוצב טיפוח המיומנויות החברתיות והערכים כאחד ממטרותיו של בית הספר. תכנית מפתח הלב אליה הצטרף בית הספר מתמקדת בטיפוח המיומנויות החברתיות באמצעות החיבור אל מעגלי הליבה הערכית-חברתית במעגל של קשרי פרט-קבוצה, במעגל הבית ספרי ובמעגל הקהילתי. התכנית מעניקה מענה יישומי באקלים ובתרבות הבית ספרית, תוך שימת הדגש על למידה דרך עשייה והתנסות רציפות במסגרות שונות כגון מסגרת כיתתית, מסגרת שכבתית, בית ספרית וקהילתית.

בית ספר יסודי טמרה א"- תחום התקשוב

מתוך מודעות לקצב האדיר שבו מתקיימת ההתפתחות של טכנולוגית המידע, ואופן השפעתה על התרבות האנושית, שואפים בבית הספר היסודי טמרה א" להתאמתו אל המאה ה-21 על ידי פיתוח ההון האנושי בקרב כל בתי בית הספר שבכללם תלמידים, מורים, עובדים והורים. בית הספר רואה עצמו אחראי לכך שתלמידי בית הספר ישלטו בכל המיומנויות הרלוונטיות המותאמות למציאות של ימינו, תוך שימת הדגש על הפנמתם של קודים הקשורים לאתיקה ומוסר במקביל לפיתוחן של מיומנויות החשיבה מסדר גבוה. דרכי הוראה- למידה ושיטות ההערכה הינן מתקדמות, משמעותיות ועדכניות, והן עונות על כל צרכיהם של התלמידים בעידן הדיגיטלי. הסביבה הטכנולוגית והלימודית של בית הספר היסודי טמרה א" הינה עדכנית ושיתופית, ושואפת לעורר בקרב התלמידים סקרנות וחקרנות. בית הספר מסתייע בכלים הטכנולוגיים לפיתוח והעמקת הקשרים בקרב התלמידים, המורים והקהילה, לרבות השימוש בפורטל בית ספרי, כלים שיתופיים וקבוצות דיון ללא תלות במקום ובזמן.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]

טמרה

x