בתי ספר חכמים – כל המידע על בתי ספר חכמים – פורטל בתי ספר

באקה אל ע'רביה

בתי ספר חכמים- התאמת מערכת החינוך אל המאה ה-21

תכנית התקשוב הלאומית גובשה באמצעות אגף המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, והוצגה בשנת 2010 בפני ועדת החינוך של הכנסת. מטרות התוכנית הן הכנסת פדגוגיה חדשנית שבה שיטת ההוראה והלמידה מותאמים לקידום המציאות המשתנה, מציאות שבה רוכשים התלמידים מיומנויות שהינן רלוונטיות לתפקוד אופטימאלי במאה ה-21. התוכנית נועדה ליצור בתי ספר חכמים המקדמים תהליכי ההוראה ולמידה הן ברמה האדמיניסטרטיבית והן ברמה הפדגוגית, וכוללים הטמעה טכנולוגית בתוכניות הלימודים, שיפור מיומנויות של המורים להוראה הטרוגנית, יצירת רצף למידה בכיתות ומחוץ לכותלי בית הספר, והכנתם של התלמידים להתמודדות עם האתגרים העתידיים שצופן להם העתיד. בשנת הלימודים תשע"א החלו ליישם את התכנית ב-200 בתי ספר, שישמשו כבתי ספר מדגימים וכמודל לחיקוי עבור מוסדות חינוך נוספים.

בתי ספר חכמים- למידה משולבת מחשב

בשנת תשע"ב צורפו אל תכנית התקשוב הלאומית כ-650 בתי ספר חכמים נוספים, כשהיעד הוא יישום התכנית הטכנולוגית בכלל מערכת החינוך בארץ. הלמידה המתוקשבת הינה למידה משולבת מחשב, המנצלת את המערך הטכנולוגי לצורכי הוראה-למידה. הלמידה המתוקשבת מאפשרת הפניית הלומדים אל מגוון אתרים עדכניים ועשירים, המשלבים טקסטים בעלי מרכיבים ויזואליים, המסייעים להבנתם של התכנים. הפעילות המתוקשבת מעודדת חשיבה יצירתית, רפלקציה, אנליזה, סינתזה, יישום והערכה. למידה משולבת מחשב מאפשרת גם עבודה שיתופית כמרכיב מהותי בתהליך הלמידה, כאשר השיתוף מעודד למידת עמיתים. המחשב ורשת האינטרנט מעניקים למורה את האפשרות לשמש כמנחה וכמכוון, ולעודד קיום דיונים רלוונטיים ואקטואליים לתלמידים, המביאים לידי ביטוי את כישוריהם אישיים ויכולותיהם.

יתרונותיה של תכנית התקשוב הלאומית

היעד המרכזי בתכנית התקשוב הלאומית היא בתי ספר חכמים המשלבים את רשת האינטרנט ככלי להוראה חדשנית אשר שונה לחלוטין משיטות הלמידה המסורתיות הפרונטאליות, כשהשינוי המהותי הוא ביכולת הגישה לאתרים לימודיים ברשת, לספריות מקוונות, לעיתונים ומוזיאונים וירטואליים, ולמאגרי מידע אינסופיים נוספים, המעניקים אינטראקציות לימודיות מסוג חדש הן למורים והן לתלמידים. סביבת לימודים מתוקשבת מאפשרת פיתוח ושימוש בכלים חדשים לצורכי הערכה ומדידה יעילים בחינוך הפורמאלי, והתאמה אישית של תכנית הלימודים לקצב הלימוד, לצרכים הייחודיים וליכולת של כל תלמיד. שעות הלימוד הינן גמישות, ומאפשרות קשר רציף ובלתי אמצעי בין התלמיד למורה. במסגרת תכנית הרפורמה בחינוך של השר פירון תצומצמנה בחינות הבגרות כשהחלופה תכלול עבודות חקר לעידוד הלמידה האקטיבית.

בתי ספר תיכון וירטואליים

סביבת למידת החקר המקוונת צפויה להגביר ולעודד את המוטיבציה של התלמידים בכל הנוגע למשימת החקר באמצעות המחשה חזותית, גישה לחומרים שונים, הדמיות ומודלים המעודדים קונפליקטים קוגניטיביים, ארגון מחדש של תפיסות ועוד. כמרכיב נוסף בתהליך התאמתה של מערכת החינוך בישראל אל המאה ה-21 יצא משרד החינוך בשנת הלימודים תשע"ג במיזם חדש וניסיוני להפעלת תיכון וירטואלי, כאשר בשלב הראשוני הוא מתמקד במקצועות הפיזיקה והמתמטיקה, ומעניק לתלמידים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה להצלחה את האפשרות לגשת אל בחינות הבגרות בהיקף של חמש יחידות לימוד. הקורסים הללו מספקים סביבת למידה עשירה בעלת תכנים לימודיים אינטראקטיביים איכותיים, ונגישות אל מורים בזמן אמת, תוך התאמה אישית לצרכיו האינדיבידואליים של התלמיד.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספר

ליצירת קשר ישיר מלאו הטופס

ענה על השאלה: 10+31 = ? 

[thankyou"]
x