פנימיות בישראל

במערכת החינוך בישראל פועלות כיום קרוב ל-250 פנימיות. כ-150 הן פנימיות ששייכות למגזר החילוני והדתי וכ-100 פנימיות ששייכות למגזר החרדי. על החינוך הפנימייתי בישראל אחראי המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, שמהווה מסגרת גג לכל סוגי הפנימיות שקיימות בארץ. בעיקרון ישנם שלושה סוגי מוסדות פנימיתיים בישראל; פנימיות חינוכיות, שבהן נמצאים רוב תלמידי הפנימיות, פנימיות טיפוליות ופנימיות שיקומיות. בפנימיות חינוכיות על-יסודיות לומדים תלמידים שפנו אליהן בשל מצוקה אישית או סביבתית, וגם כאלה שפנו אליהן מתוך בחירה אישית – פנימיות צבאיות או פנימיות ששייכות למגזר הדתי. חלק מהתלמידים הזקוקים למסגרת טיפולית או שיקומית מופנים לפנימיות חינוכיות, בגלל מחסור במקומות בפנימיות טיפוליות ושיקומיות.

החינוך הפנימייתי בישראל מקיף כ-10% מהחינוך העל יסודי וזהו נתון רחב היקף בהשוואה לעולם. הפנימיות בישראל מהוות רשת ביטחון לאוכלוסיות בסיכון, עולים חדשים, אוכלוסיות מצוקה ועוד. בנוסף, בחברה הדתית קיימת מסורת של לימוד מחוץ לבית בחינוך העל יסודי בישיבות ואולפנות.

החינוך הפנימייתי הישראלי הוא הטרוגני מבחינת אוכלוסיית תלמידיו. בפנימיות החינוכיות לומדים זה לצד זה עולים חדשים, כאלה שעלו לארץ עם הוריהם וכאלה שנמנים על תכנית נעל"ה – נוער עולה ללא הורים, תלמידים שנפלטו ממסגרות החינוך הרגילות, תלמידים שמסיבות שונות העדיפו לעזוב את הבית, בני מיעוטים ועוד. החינוך בפנימיות לפיכך הוא מורכב במיוחד. חלק מהפנימיות צמודות לבתי ספר, שהידועות הן כדורי, בן-שמן, מקווה ישראל, הריאלי ועוד. חלק מהפנימיות מסיעות את התלמידים לבתי ספר שנמצאים בטווח הסעה. הפעילויות בפנימיות מגוונות הן בשל הקהל הרב גוני והן בשל הצורך להעניק פתרונות חינוכיים ייחודיים לאוכלוסייה הרלבנטית. כך, למשל, צריך להעניק שיעורי עזר ותמיכה לתלמידים שנכשלו בלימודים, ולספק חוגים, כמו מוסיקה וספורט ייחודיים, לתלמידים שעלו במסגרת פרויקט נעל"ה. בנוסף חשוב מאוד לספק את התשתית לפעילות חברתית היוצרת קהילה של בני נוער, עם חיזוק ערכי המורשת. אחד מעקרונותיו של חינוך זה הוא שילוב והשלמה הדדית בין בית-הספר לפנימייה, וקיום תשתית תומכת חברתית ורגשית בשל ריחוק ההורים או קשיים במעמד החברתי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך, רח' השלושה 2, תל אביב 61092.טלפון: 03-6898888 או לדוא"ל; emang@kfar-olami.org.il.nadav
x