בתי ספר חכמים – פורטל בתי ספר

בתי ספר חכמים

בתי ספר חכמים- פדגוגיה חדשנית בסביבת למידה מתוקשבת

בתי ספר חכמים הינם מודל חדשני שסביבת הלמידה ודרכי ההוראה שלהם מתוקשבת לחלוטין. הסנונית הראשונה החלה במערכת החינוך של דרום קוריאה בשנת 2008, כשהדרום קוריאנים השקיעו מיליוני דולרים ליצירת סביבת למידה אישית, שאינה מושתתת על טאבלטים לכל תלמיד ולוח "חכם" למורה בלבד, אלא גם כוללת מערכות בקרה בכניסה לכיתות, וניטור ממוחשב בית ספרי בלתי פוסק, המאפשר גם מעקב של ההורים דרך האינטרנט. הנחת היסוד של הדרום קוריאנים הייתה הקמת בתי ספר חכמים להכשרת הצעירים אל הקדמה הטכנולוגית, והשתלבותם במפעלי הי-טק גדולים. יחד עם זאת, המיזם בדרום קוריאה הוביל דווקא לכך שהתלמידים חדלו לקרוא ספרים, וגילו עניין פוחת בלימודים, על אף השימוש במחשבי טאבלט ובספרים דיגיטליים. ההשערה של אנשי החינוך אשר עקבו מקרוב אחרי התהליך היא שמערכת החינוך שם טעתה בכך שבנתה סביבה טכנולוגית מתקדמת מבלי לערוך שינויים מהותיים בתכניות הלימודים, וללא מתן אוטונומיה וחופש פעולה במרחבי הלמידה עבור המורים והתלמידים.

בתי ספר חכמים- תכנית התקשוב הלאומית

תוכנית התקשוב הלאומית הינה תכנית אשר גובשה מטעם משרד החינוך לשם קידום הפדגוגיה והלמידה במוסדות החינוך, תוך שימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע, והטמעתן במסגרת תכנית הלימודים. המיזם לבתי ספר חכמים תוכנן על ידי האגף למנהל המדע והטכנולוגיה מטעם משרד החינוך כמיזם רב-שנתי, והוצג בשנת 2010 בפני וועדת החינוך של הכנסת. הפעימה הראשונה החלה במאתיים מוסדות חינוך ברחבי הארץ בשנת הלימודים תשע"א, והתרחבה אל עבר 650 מוסדות חינוך נוספים בשנת הלימודים תשע"ב. במסגרת תכנית התקשוב הלאומית נבחרו כ-60 בתי ספר מדגימים המהווים מודל למחקר וייעול, ומשמשים כמודל לחיקוי עתידי במהלך יישומה של הטכנולוגיה במערכת החינוך בכללותה. התכנית החלה במחוזות הדרום והצפון שבפריפריה ומתפרסת באופן הדרגתי אל מרכז הארץ. מטרות התוכנית הן הטמעת פדגוגיה חדשנית המתאימה את עצמה אל המציאות המשתנה, הרלוונטית לתפקוד מיטבי בעידן של המאה ה-21, והיא נועדה לשבור את המחיצות שבין עולמם של התלמידים בתוך בית הספר לבין עולמם שמחוץ לכותלי בית הספר.

מטרותיה ודרכי פעולתה של תכנית התקשוב הלאומית

תכנית התקשוב הלאומית מיועדת להתאמת מערכת החינוך הישראלית אל המאה ה-21 באמצעות הטמעת תשתית פדגוגית וטכנולוגית להקניית מיומנויות להכנת התלמידים ומדינת ישראל להתמודדות מול האתגרים הגלובליים הביטחוניים, הכלכליים והתרבותיים. שילוב הפדגוגיה חדשנית במערכת החינוך מורכבת משלושה היבטים שכוללים תשתיות, הכשרת כוח ההוראה להובלת התהליך והנגשה אל חומרי למידה מותאמים. בתי הספר אשר נבחרו להשתתף בפיילוט הם כאלו שעמדו בכל הקריטריונים, לרבות הוספת ספרי לימוד דיגיטליים וציוד קצה, וכן פיתוח מקצועי של צוות ההוראה. תוכנית הניסוי משלבת פיתוח מיומנויות לשימוש באמצעי תקשוב מתקדמים ופיתוח חשיבה ביקורתית ולמידה עצמאית יחד עם הקניית אוריינות מידע, עידוד למידת חקר שיתופית, עדכניות וגמישות בהוראה ובלמידה. על מנת שתכנית התקשוב הלאומית תופעל באופן מיטבי קיים שימוש במקביל של ספרים מודפסים וספרים דיגיטליים, תוך הנגשת ספרי לימוד דיגיטליים לכלל תלמידים בבתי הספר, זאת בכדי לאפשר עבודה גם לתלמידים שאין בביתם מחשב וגישה אל רשת האינטרנט.

נכתב ע"י: פורטל בתי ספרnadav
x