בתי ספר בטמרה


בית ספר בטמרה

בית הספר היסודי טמרה א" הינו בית ספר ממלכתי רשמי לכיתות א"-ו" במגזר הערבי תחת רשות החינוך של עירית טמרה. בית הספר הוקם בשנת 1970 והיה בראשיתו מוסד חינוכי לבנות בלבד. במרוצת השנים הפך בית הספר היסודי טמרה א" לבית ספר מעורב, ובשנת 1999-2000 הוא מנה מעל ל-900 תלמידים...

בית ספר יסודי טמרה א | טמרה | טמרה | 049944314


תיכון הישאם טמרה

בית ספר תיכון הישאם נוסד בעיר טמרה בשנת 1967. תיכון הישאם מוגדר כבית ספר ממלכתי רגיל במגזר הערבי, והוא מונה מעל ל-600 תלמידים בכיתות י"-י"ב. בבית הספר 22 כיתות לימוד עם ממוצע של 27.5 תלמידים בכל כיתה, כשהלימודים נעשים בשפה הערבית...

בי"ס תיכון הישאם אבו רומי | טמרה | טמרה | 04-9946042


בי"ס יסודי טמרה

בית הספר אלשריף טמרה הינו בית הספר יסודי בפיקוח ממלכתי רשמי לכיתות א"-ו". בית הספר נוסד בשנת 1970 ביישוב טמרה, והוא מסווג כמוסד חינוכי רגיל במגזר הערבי כששפת הלימוד בו היא ערבית...

בית ספר יד' טמרה | טמרה | טמרה | 049941864

x