בתי ספר טכנולוגיים


עמל זיו רחובות

בית הספר תיכון עמל זיו ברחובות מציע מגוון מגמות לימוד כשלמסיימים מוענקת תעודת הסמכה מקצועית ממשלתית מוכרת. בוגרי בית הספר מקבלים תעודת בוגר שתיים עשרה שנות לימוד תוך צבירת יחידות לבגרות. 

תיכון עמל זיו רחובות | רחובות | רחוב חיים מורי 1 | 08-6220541

בתי ספר טכנולוגיים בפיקוח התמ"ת

x