בתי ספר בבני ברק


נווה שרה - אולפנה למדעים

אולפנת נווה שרה הרצוג למדעים ואמנויות הינה קריית חינוך שש שנתית לכיתות ז'-י"ב הכוללת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה מדעית-תורנית. האולפנה ממוקמת בקמפוס שקט וירוק בפרברי בני ברק, היא מהווה שלוחה של אורט- רשת בתי הספר והמכללות לטכנולוגיה מתקדמת ולמדעים, ולומדות בה כ-400 תלמידות. אולפנת נווה שרה הרצוג למדעים ואמנויות מציעה שני מסלולי לימוד: הנתיב הטכנולוגי והנתיב העיוני

נווה שרה הרצוג אולפנה למדעים ואמנויות | בני ברק | גניחובסקי 8, בני ברק | 03-6160463


בית הספר אוצר החיים | בני ברק | הרב חדד שאול 1 | 03-5794069


בית ספר ת"ת אהלי אברהם | בת ים | אביעד 5 | 03-5799586


בית ספר מקיף תיכון לבנים | בני ברק | אבטליון 20 | 03-6185440


בית ספר אוהל תורה | בני ברק | רח' הרב זוננפלד 11 | 03-5741497


בית ספר ת"ת אור גאון | בני ברק | רח' שלמה המלך 3 | 03-6772374


בית ספר סמינר תהילה | בני ברק | רח' צפת 9 | 03-5707836


בית ספר אוצר החיים בנות | בני ברק | נורדאו 39 | 03-5794069


בית ספר ת"ת כינור לדוד | בני ברק | בן זומא 17 | 03-6190512


בית ספר גורדון בני ברק | אום אל פחם | רמב | 03-5065518


בית ספר אור זורח | בני ברק | מלצר 26 | 03-5798964


בית ספר תפארת נצח | בני ברק | רח' אור החיים 17 | 03-5703895


בית ספר אמת ואמונה | בני ברק | רח גבורי ישראל 14 | 03-5742534


בית ספר תשב"ר המדרש | בני ברק | רח' קהילת יעקב 63 | 03-5748055


בית ספר באר יהושע | בני ברק | רח' שטרסר 8/א | 03-6190199


בית ספר תת רוזין בני ברק | בני ברק | יואל 12 | 03-5707268


בית ספר באר מרים | בני ברק | הרב רזובסקי 12 | 03-5796102


בית ספר בית יעקב חסידי | בת ים | קאלישר 22 | 03-5786278


בית ספר בית יעקב בנות שרה | בני ברק | אהרונוביץ 17 | 03-6194692


בית ספר בית שי | בת ים | אבו חצירא ישראל 25 | 03-5780854


בית ספר בית יעקב מרכז | בני ברק | רמב"ם 22 | 03-6182065


בית ספר חכמת שלמה | בני ברק | וילקומימר 6 | 03-5740884


בית ספר בני אהרן | בני ברק | רח השלה 5 | 03-5793735


בית ספר ישיבת אבשלום | בני ברק | דבורה הנביאה 14 | 03-6198583


בית ספר בני משה אהל יצחק | בני ברק | רח בן יעקב 17 | 03-5746446


בית ספר ישיבת אלכסנדר | בני ברק | מימון 13 | 03-5795721


בית ספר ותתפלל חנה – בנות | בני ברק | אורליאן 25 | 03-5743565


בית ספר ישיבת בית יוסף | בני ברק | רבי ישראל מסלנט 7 | 03-5791423


בית ספר נעם התורה | בני ברק | רח' סעדיה גאון 10 | 03-6189018


בית ספר ישיבת בית מנחם | בני ברק | ברוט 11 | 03-5704401


בית ספר עטרת חיה | בני ברק | בעל התניא 10 | 03-5748770


בית ספר ישיבת בית שפירא | בני ברק | בן זכאי 46 | 03-5707703


בית ספר קוממיות | בני ברק | המכבים 23 , פרדס כץ | 03-6184482


בית ספר ישיבת מסילת ישרים | בני ברק | מנחם 22 | 03-5797491


בית ספר קרלין סטולין | בני ברק | חבקוק 19 | 03-5703670


בית ספר ישיבת תפארת ציון | בני ברק | ירושלים 39 | 03-6185447

x