בתי ספר ברמת השרון


תיכון רוטברג בי"ס תיכון רוטברג רמת השרון | רמת השרון | אוסישקין 101 רמת השרון | 03-5495063


בית ספר אוסישקין רמת השרון | רמת השרון | שמעון התרסי 31 | 03-6044362


בית ספר אור השחר | רמת השרון | השופטים 32 | 03-5406142


בית ספר אורים רמת השרון | רמת השרון | הכפר הירוק רמת השרון | 03-6479361


בית ספר גולן | רמת השרון | בית ספר גולן | 03-5401682


בית ספר הדר רמת השרון | רמת השרון | העצמאות 50 | 03-9214634


בית ספר קרית יערים | רמת השרון | יצחק אלחנן 13 | 03-5407235


בית ספר חט"ב עלומים | רמת השרון | טהון 5 | 03-5494391


בית ספר מקיף השרון ע"ש רוטברג | רמת השרון | סמטת במעלה | 03-5493701


בית ספר מרום | רמת השרון | הכפר הירוק | 03-6495744

x