בתי ספר ביבנה


מקיף אלון יבנה

בית הספר המקיף "האלון" ע"ש גנסבורג ביבנה הינו בית ספר תיכון ממלכתי לכיתות ז-יב בסקטור היהודי. בית הספר האלון הוקם בשנת 1992, והוא כולל 35 כיתות לימוד עם קרוב לאלף תלמידים. ממוצע התלמידים בכיתה עומד על 28 והוא נמצא במסגרת שלאופק חדש. 

בית ספר מקיף "האלון" ע"ש גנסבורג יבנה | יבנה | רחוב האלון 39 | 08-9437232


בית ספר ביאליק יבנה | ירושלים | שבזי 9 | 08-9437116


בית ספר בן גוריון יבנה | יבנה | רחוב הנשר 3 | 08-9437533


בית ספר ממ"ד יחידני | יבנה | רחוב הדרור 21 | 08-9437329


בית ספר מעיין יבנה | יבנה | ז'בוטינסקי נווה אילן | 08-9438730


בית ספר רמות ויצמן | יבנה | נוה אילן,שד' ירושלים | 08-9438725


בית ספר תפארת יבנה | יבנה | רח' הלילך 10 | 08-9330183


בית ספר בנות לאה | יבנה | רח' החרמון 13 | 08-9431758


בית ספר מפתן ארזים | יבנה | חטיבת גבעתי 1 | 08-9431145


בית ספר מקיף אורן-גינזבורג | ירושלים | האורן 20 | 08-9437106

בתי ספר ביבנה, הרשמה לבתי ספר ביבנה וכתובות של בתי הספר ביבנה

x