השתלמויות מורים

השתלמויות מורים – בחרו תחום:

מכללות ואונברסיטאות לחינוך     קורס הנחיית קבוצות

לימודי אמנות       לימודי בישול ואפיה     השתלמויות חינוך גופני

השתלמויות למורים
ישנם מורים לא מעטים, אשר מבלבלים בין המושגים, "קרן השתלמות" ו"גמול השתלמות" וכל שאר המושגים הקשורים למימוש הזכות. קרן השתלמות הינה קופת חיסכון שיעדיה המקוריים נועדו לשמש את העובדים במגזרי המשק השונים למטרת מימון השתלמויות, מעין סוג של אפיק חיסכון פטור ממיסים.
ברבות השנים, במרבית המגזרים במשק, שינתה הקרן את ייעודה וניתן לממשה עבור כל מטרה אחרת כשש שנים מיום פתיחתה, למעט במגזר ההוראה, בה ממשיכה הקרן למלא את יעדיה המקוריים שהם מימון הקיום בעת היציאה לשנת השבתון לצורך ההשתלמות. ישנן שלוש קרנות השתלמות למורים ששתיים מהן שייכות להסתדרות המורים והשלישית שייכת לארגון המורים. ההפרשות לקרן מורכבות משיעור של 4.2% משיעור ההכנסה של המורה בתוספת 8.4% מהפרשות המעביד, כאשר ההפרשה החודשית המצטברת היא בשיעור מסתכם של 12.6% מהמשכורת החודשית. "גמול השתלמות" משמעותו הענקת שכר גבוה יותר לעובד הוראה בתום ההשתלמות מטעם מקום תעסוקתו.
מטרת הגמול היא לתגמל את עובד ההוראה באמצעות הטבות וגמול כספי בכך שהרחיב את השכלתו והוא כעת בעל כלים רבים יותר על מנת לייעל את עבודתו. קיימים אינטרסים משותפים הן למשרד החינוך והן לעובד ההוראה בהרחבת הידע של עובד ההוראה, כאשר ההשתלמות מעניקה למורה בשנת השבתון אפשרות פיתוח והעצמה עצמית, כלים דידקטיים לשיפור אמצעי ההוראה, הטבות בשכר וקידום מקצועי, ומנגד משרד החינוך צועד ביחד עם הקדמה, ואינו נותר מיושן הן בהיבט של תכני הלימוד והן בהיבט של שיטות ההוראה. על מנת להצטרף אל אחת מקרנות ההשתלמות על עובד ההוראה לפנות אל קרן ההשתלמות עימה משתף פעולה המוסד החינוכי בו הוא מועסק, ולמלא טופס הצטרפות במסלול המבוקש, אותו יש לשלוח בצירוף המסמכים הנלווים אל הנהלת הקרן או הבנק הקשור אל הקרן. בתום שש שנות צבירה תהיה קיימת אפשרות לממש את כספי הקרן, בעת קבלת הודעה בדבר הזכאות ליציאה לשבתון מטעם קרן ההשתלמות.

השתלמויות למורים: הליך היציאה להשתלמות
במידה ועובד ההוראה החליט שברצונו לממש את זכאותו ליציאה לשנת השבתון, עליו לפנות אל המעסיק על מנת לקבל אישור לחופשה ללא תשלום. אישור המעסיק ליציאה לשנת השבתון מהווה תנאי הכרחי יציאה לשבתון.
הקריטריונים לעמידה בזכאות לגמול השתלמות הינם שעובדי ההוראה יהיו בוגרי שתיים עשרה שנות לימוד לכל הפחות, יהיו בעלי דרגה מנהלית שש או יותר, אשר למדו לכל הפחות שנתיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, ובנוסף השלימו ארבע מאות שעות לימוד בתחום מקצועם. במידה ועובד ההוראה אינו עומד בקריטריונים הללו, עליו להשלים את שעות הלימוד בהתאם לשנות הוותק במקצוע בכדי שתוענק לו האפשרות להכרה בגמול השתלמות. ישנם קורסים והשתלמויות שאינם מוכרים לגמול, כמו לדוגמה לימודים שבסיומם מוענקת הטבת שכר מקצועית או דרגה, השתלמויות שאינן שייכות לתחום הרחב של העיסוק של עובד ההוראה בהתאם להחלטת הוועדה, קורסים במוסדות שאינם מוכרים לצורך ההשתלמויות, קורסים בעלי פחות מארבעים שעות לימוד פרונטאליות, קורסים שאין בהם ציון סופי, נושאי הלימוד או תאריכי הלימוד וכדומה. בטרם ניגשים בחירת הקורס מומלץ להיוועץ עם האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, על מנת לוודא כי קיים אישור פדגוגי לגמול עבור ההשתלמות הן בהיבט של ההכרה במוסד בו נלקחת ההשתלמות והן באופי ההשתלמות עצמה. ישנן מכללות ואוניברסיטאות לחינוך לא מעטות המעניקות תואר ראשון בחינוך, אשר מקיימות גם השתלמויות וקורסים עבור גמול השתלמות למורים. האפשרויות הינן רבות החל מתארים אקדמיים דרך לימודי תעודה והעשרה וכלה בלימודי השלמה והסבות מקצועיות. תחומי ההשתלמויות המיועדים לעובדי ההוראה הינם אילו הקשורים למקצועות ההוראה ותחומי הדעת, שיטות אמצעי ההוראה, נושאים ערכיים חינוכיים ועוד. גם לימודים שמטרתם פיתוח בעלי תפקידים במערכת החינוך, פיתוח אישי, העשרה וצמיחה של איש ההוראה, ולימודים להשכלה כללית. ואולם, בטרם ניגשים, כאמור, לבחירת המוסד וההשתלמות, מומלץ להיוועץ עם המפקח על ההוראה, על מנת לוודא כי הלימודים אכן מוכרים לצורך גמול.

השתלמויות למורים: השתלמויות וקורסים מוכרים
אחד הקורסים המעניקים כלים יעילים ביותר בתחום ההוראה בכלל וכהעשרה וצמיחה אישית בפרט הוא קורס הנחיית קבוצות. הקורס מקנה הבנת תהליכים קבוצתיים דינאמיים, ומעניק כלים החיוניים למורים בהוראה הפרונטאלית.
ההכשרה של מורים כמנחים קבוצתיים מובילה תהליכים דינמיים בכיתה, כאשר באמצעות הכלים הנרכשים בהשתלמות זוכים הם להשגת יעדים בשיטות ייחודיות מתקדמות המבוססות על מדעי ההתנהגות. בקורס נרכשים כלים פרקטיים להנחיית הכיתה כקבוצה, נלמדים מודלים קבוצתיים, נרכשות מיומנויות הנחייה, תפקיד המנחה בקבוצה, תהליכים התפתחותיים בכיתה כקבוצה וגם התמודדויות מול התנגדויות. בקורס הנחיית קבוצות ניתן להשתלם באמצעות מוסדות מוכרים רבים החל מאוניברסיטאות וכלה במכללות ומכונים. קורס נוסף המיועד בעיקר לפיתוח והעשרה הוא לימודי בישול ואפייה המהווים לימודים מעשירים וחווייתיים במלוא משמעות המילה, מהסיבה שהם מערבים בהליך הלימוד את כל החושים, החל ממגע ישיר עם מוצרי הגלם, דרך החשיפה לצבעים, לטעמים ולריחות, וכלה בתוצאות המוחשיות. ישנן רמות לימודים שונות של לימודי בישול ואפייה הנשענות על יסודות הבישול .הקורסים מקיפים נושאים רבים ומגוונים מתחומי המטבח, כמו שיטות בישול בסיסיות ומתקדמות, חומרי גלם ומתכונים, טכניקות עבודה, ובישול מנות מורכבות, בבניית תפריט וכדומה. המשתלמים לומדים כיצד לנהל באופן נכון סביבת עבודה וכיצד להסתייע בשפה המקצועית ובכלי המטבח של הבישול. השתלמויות בתחום שונה לחלוטין הן השתלמויות חינוך גופני עבור מורים לחינוך גופני בשנת שבתון, כשהעיקרון המנחה בבסיס הפיתוח המקצועי הוא להביא את המורים לחינוך גופני לכדי התמחות בלמידה רפלקטיבית עד לרמה הגבוהה של תהליכי ההוראה והיישום במוסדות החינוך. שנת ההשתלמות הינה מוכרת כשנת ותק, על כן בתום מימוש כל החובות הלימודיים יש להמציא את האישורים מכל המוסדות אשר אושרו בתכנית הלימודים, הן לימודי חובה והן לימודי ההשלמה כאחד. שנת השתלמות מזכה את איש ההוראה המשתלם בזכויות לפנסיה ובשנת ותק מלאה.

x